//Codigo de Enhanced Conversion - Email:
top of page

Secadores Rotativos:

Estos son Secadores rotativos tubular de secado directo e indirecto que permite un secado continuo. 

GXS-5000

Secador Rotativo1.png

Secador rotativo

tubular

Calor directo

- 1 a 2 tn/h

Foto Secador (1).png

GXHKB-1260 / 1290 / 1590

Secador rotativo tubular

Calor indirecto

- 1 a 3 tn/h

- 3 a 5 tn/h

- 5 a 10 tn/h

bottom of page